Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ

Ανακοινώσεις Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Επιπλέον αλλαγές στην λειτουργία του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Έκτακτες αλλαγές στην λειτουργία του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αλλαγές λόγω Κορωνοϊού
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Οδηγίες για τον Κορωνοϊό
Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας 2019
Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2019
Θεώρηση βιβλιαριών για το έτος 2020
Προσθεσμία υποβολής ιατρικών δαπανών έτους 2019
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Επιστολή για Φαρμακείο Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Χορήγηση δωρεάν αντιγριπικού εμβολίου Κοινωνική Υπηρεσία Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

 Άρθρα, δημοσιεύσεις, πληροφορίες Διαδικτυακή πύλη του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. Συνοπτικός Οδηγός Παροχών του Ταμείου
 


 Διάφορα έντυπα Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.


  LOGO_SEPA   ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.ΕΚ. (Σύλλογος Συνταξιούχων)
  Απονομή Χρυσού Σταυρού στην Ε.Ε.Π.Α. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ενημέρωση πολιτικής για τα βιογραφικά σημειώματα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καλώς ορίσατε στην Ιστοσελίδα του Ταμείου Υγείας Εκτελωνιστών

Πειραιάς 02/04/2020
                        Αρ. Πρωτ. 803

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
Όλους τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή διαπιστώθηκε ότι κάτω απ΄ τις τρέχουσες και κρίσιμες
υγειονομικές συνθήκες, η προσέλευση των ασφαλισμένων του
ΤΑΠΕΠΑ στα γραφεία και στα ιατρεία του Ταμείου έχει μειωθεί
αισθητά, η Διοίκηση του Ταμείου αποφάσισε να μειώσει ακόμα
κατά μία ώρα την λειτουργία των υπηρεσιών του.

Κατόπιν τούτων τα γραφεία και τα ιατρεία του ΤΑΠΕΠΑ, μέχρι
νεωτέρας, από την Δευτέρα 6/4/2020, θα κλείνουν καθημερινά
περί ώρα 3:00 μ.μ.

Συναδελφικά
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος               Ο Γεν.Γραμματέας

 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ