Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ

Ανακοινώσεις Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Υπενθύμιση σχετικά με τους Ελεγκτές Οδοντίατρους
Χορήγηση δωρεάν αντιγριπικού εμβολίου
Παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2018
Επίδομα Αεροθεραπείας και Λουτροθεραπείας 2018
Θεώρηση βιβλιαρίων έτους 2018 και
 τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων

Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2017
Ζευγάρια Συνταξιούχων με διπλές εισφορές
Το νέο ωράριο λειτουργίας του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Σχετικά με την συνταγογράφηση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Αύξηση ποσού επιστροφής διαφοράς φαρμάκων
Επιστροφή διαφοράς σε συνταγές φαρμάκων
Πληρωμή συμμετοχών από Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. Κοινωνική Υπηρεσία Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

 Άρθρα, δημοσιεύσεις, πληροφορίες Διαδικτυακή πύλη του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. Συνοπτικός Οδηγός Παροχών του Ταμείου
 


 Διάφορα έντυπα Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.


  LOGO_SEPA   ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.ΕΚ. (Σύλλογος Συνταξιούχων)
  Απονομή Χρυσού Σταυρού στην Ε.Ε.Π.Α.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Δομή Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Το Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που
λειτουργεί σαν Επικουρικό Ταμείο Υγείας στον χώρο των
Εκτελωνιστών.

Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέγεται από τα εν ενεργεία Μέλη του Ταμείου κάθε τρία
χρόνια.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Γαλανομάτης Χαρίλαος
Πρόεδρος
Κουκάς Ευστράτιος
Αντιπρόεδρος
Ζωγράφος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας
Τσιλιμπουνίδης Γεώργιος
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας
Καραμπέτσου Μαρία
Ταμίας
Φράγκου Σοφία
Κοσμήτορας
Ζώρζου Φωτεινή
Έφορος
Κοκοράκης Κωνσταντίνος
Μέλος
Μελιγκοτσίδης Παναγιώτης
Μέλος
Μποϊδάνης Μιχαήλ
Μέλος
Παπαδάκης Σπυρίδων
Μέλος