Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ

Ανακοινώσεις Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019
Επίδομα Αεροθεραπείας-Λουτροθεραπείας 2019
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Θεώρηση βιβλιαρίων και τακτοποίηση οφειλών
Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2018
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Απεβίωσε η Μ.Καλλιρώση
Θεώρηση βιβλιαρίων για το έτος 2019
Προθεσμία υποβολής ιατρικών δαπανών έτους 2018
Υπενθύμιση σχετικά με τους Ελεγκτές Οδοντίατρους
Ζευγάρια Συνταξιούχων με διπλές εισφορές
Το νέο ωράριο λειτουργίας του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Σχετικά με την συνταγογράφηση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Κοινωνική Υπηρεσία Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

 Άρθρα, δημοσιεύσεις, πληροφορίες Διαδικτυακή πύλη του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. Συνοπτικός Οδηγός Παροχών του Ταμείου
 


 Διάφορα έντυπα Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.


  LOGO_SEPA   ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.ΕΚ. (Σύλλογος Συνταξιούχων)
  Απονομή Χρυσού Σταυρού στην Ε.Ε.Π.Α.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Δομή Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Το Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί σαν Επικουρικό Ταμείο Υγείας
στον χώρο των Εκτελωνιστών.

Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα εν ενεργεία Μέλη του Ταμείου
κάθε τρία χρόνια.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Τσιλιμπουνίδης Γεώργιος
Πρόεδρος
Ζωγράφος Γεώργιος-Ηρωδίων
Αντιπρόεδρος
Μποϊδάνης Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας
Ζωγράφος Γεώργιος-Ηρωδίων
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας
Φράγκου Σοφία
Ταμίας
Κουρλαμπάς Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Ταμίας
Μελιγκοτσίδης Παναγιώτης
Κοσμήτορας
Κουρλαμπάς Χαράλαμπος
Έφορος
Γαλανομάτης Χαρίλαος
Μέλος
Μπαρτζώκας Χαράλαμπος
Μέλος
Κουρκούλης Χαράλαμπος
Μέλος
Κοκοράκης Κωνσταντίνος
Μέλος
Κουκάς Ευστράτιος
Μέλος