Τα δικαιολογητικά δαπανών έτους 2022

Πειραιάς 20/01/2023

Αρ. Πρωτ. 1605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Εκτελωνιστές – Ασφαλισμένους στο Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

λόγω λήξης χρήσεως οικονομικού έτους 2022, σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά δαπανών του 2022, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, διότι μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, θα δημιουργηθούν προβλήματα στην απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας, από τις υπηρεσίες του Ταμείου.-

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις