Καλώς ορίσατε στην Ιστοσελίδα του Ταμείου Υγείας Εκτελωνιστών

 

Το Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. (Ταμείο Αλληλοβοηθείας & Περιθάλψεως Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών) στεγάζει τις υπηρεσίες του στο ιδιόκτητο πενταόροφο κτίριο στην οδό Καραΐσκου 82 στον Πειραιά.

Οι ώρες λειτουργίας του Ταμείου είναι 9:00-18:00 (Οικονομικές συναλλαγές γίνονται μέχρι τις 14:00).

Επίσης το ωράριο των ιατρών του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. είναι ως εξής: